Arbeidskultur Print
Arbeidskultur
Arbeidskultur forside

Livet offshore består av både arbeid og fritid. Oljearbeiderne lever i et 24-timers samfunn den tiden de er ute i havet. Skiftene er 12 timer på og 12 timer av. Etter to uker på plattformen venter tre eller fire uker på land.

I prosjektet Kulturminne Ekofisk har det blitt foretatt intervjuer av offshorearbeidere av Norsk Oljemuseum, en sosialantropolog og en hovedfagstudent i sosialantropologi. Intervjuene har gjort det mulig å komme tettere inn på Ekofiskarbeideren enn tidligere. 

Gjennom intervjuene får vi blant annet glimt fra fritiden der det foregår mye sosial aktivitet som bidrar til å normalisere arbeidsdagen på en uvanlig arbeidsplass. Offshorehumoren har i stor grad vært preget av "practical jokes".

De første oljearbeiderne, både norske og amerikanske, ble kastet ut i utfordringer som krevde en løsning der og da. "Guts", ståpåvilje og humør var nødvendige egenskaper for oljepionerene. En autoritær lederstil, men ofte med et far - sønn forhold preget arbeidet der de lærte av hverandre i et system av "on the job training". Men å være kvinne offshore ble til å begynne med sett på som unormalt. Også i dag må man som kvinne passe for at det skal gå greit å arbeide offshore, konkluderer hovedfagsoppgaven i sosialantropologi.  

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower