Vest Ekofisk 2/4 D Print
Vest Ekofisk 2/4 D
Vest Ekofisk 2/4 D

Vest-Ekofisk 2/4 D ble installert i 1973 og produksjonen startet i 1977.  Understell, dekksramme og boremodulene ble bygget av UIE i St Wandrille, mens generator- og slam-modulene kom fra Offshore Industry Services (OIS) i Kristiansand.  I 1983 fikk plattformen et nytt boligkvarter med plass til 96 personer fordelt på to-mannslugarer.  Modulen, som var bygget av Leirvik Sveis på Stord,  hadde seks etasjer, hvorav de to nederste etasjene var avsatt til kjøkken, spisesal, kontorer og diverse velferdsrom for mannskapet.  Fra 1994 ble Vest-Ekofisk 2/4 D fjernstyrt fra kontrollrommet på Ekofisk 2/4 T  (Tanken). I 1997 ble borerigg og tilhørende utstyr fjernet og i 1998 ble plattformen stengt.  Prosessanlegget ble rengjort og brønnene plugget og sikret.  Plattformen vil bli fjernet innen 2013.

Vest-Ekofisk-feltet ble funnet i 1970 ved boring av undersøkelsesbrønnen 2/4-5X.  Brønnen, som var den eneste undersøkelsesbrønnen som ble boret på denne strukturen, ble testet med det resultat at man fant økonomisk drivverdige mengder gass og kondensat fra to lag.  Kondensat er svært lett olje som kondenserer fra gassen.  Vest -Ekofisk er et lite sirkelformet felt skapt av at en saltstruktur har presset reservoarbergartene oppover.  Feltet ligger ca. 4,5 kilometer vest for det egentlige Ekofisk-feltet. 

Vest Ekofisk 2/4 D var kombinert bore-, produksjons- og boligplattform i blokk 2/4 på norsk sokkel, 8 km vest for Ekofisk-senteret.  Den fungerte hovedsakelig som en brønnhode plattform med 15 produserende brønner, men det var også en testseparator (6,1 x 1,2 meter) og måleutstyr for olje, gass og vann.  Elektrisk strøm ble produsert av en 480V 1260kW generator som ble drevet av en Kongsberg Viking KG2-3A gassturbin.  Plattformen var knyttet til Ekofisk 2/4 R med en 24" rørledning der både olje og gass gikk i samme ledning (to-fase).

Frem til Vest-Ekofisk 2/4 D ble stengt i juli 1998 hadde feltet produsert:

12,15342 mill. Sm3 olje (millioner standard kubikkmeter)
25,97430 bill. Sm3 gass (milliarder standard kubikkmeter)
1,429530 mill. tonn NGL (Natural Gas Liquids)
41,03797 mill. Sm3 o.e. (olje-ekvivalenter)

Konstruksjonsdel

Tørrvekt (tonn)

Hovedmål

Kommentarer

Hoved-plattform

Over-bygning

3555
(Moduler)

1724
(Modul-støtteramme)

 

6 moduler inklusiv modulstøtteramme. Rammen stikker ned til skjøt med toppen av understellet.

Under-stell

3310
(Understell + pæler ned til slamlinje)

376
(Marin begroing + pælemørtel)

1540
(Lederør + stigerør)

Bredde ved bunn
= 64,5 m x 37,0 m

Bredde ved topp
= 45,4 m x 18,0 m

Høyde
= 76,8 m

8-benet understell med fundamenteringspæler gjennom hver av de 8 hovedbena på understellet.

13 lederør og 1 stigerør

 

Tegning Vest Ekofisk 2/4 D
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower